Successful governments

Governments that are able to convert the impact of sanctions and bans, by countries of bullying and global domination, into incentives to boost their alternative national industries are distinguished
successful governments.
Zafer BEŞIROĞLU
#z_b_a #zbesiroglu
www.guidezmart.com

Share Button
Tagged :

Başarılı devletlerdir

Küresel egemen ve zorba devletlerin yaptırımlarının ve kısıtlama kararlarının devlet üzerindeki etkisini, alternatif ulusal endüstrilerin üstünlüğü için teşviklere dönüştürebilen devletler, mükemmel bir şekilde
başarılı devletlerdir.

Zafer BEŞIROĞLU
z_b_a #zbesiroglu
www.guidezmart.com

Share Button
Tagged :
error: Content is protected !!